Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersovereenkomst

Door deze website te gebruiken, te bekijken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, terwijl u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de geldende auteursrecht- en handelsmerkwetten.

Website-inhoud en informatie

U stemt ermee in om de Site of Services uitsluitend te gebruiken voor uw eigen privé- en interne doeleinden. U stemt ermee in dat (a) u geen Diensten of informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases of lijsten, enz. Zult kopiëren, reproduceren, downloaden, opnieuw publiceren, verkopen, distribueren of opnieuw verkopen. beschikbaar op of via de Site (de "Inhoud van de Site"), en (b) u zult geen Inhoud van de Site kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren of anderszins gebruiken voor het exploiteren van een bedrijf dat concurreert met BatteryBuy.be, of anderszins commercieel exploiteert de inhoud van de site. Systematisch ophalen van site-inhoud van de site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory (hetzij door robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van BatteryBuy.be is verboden. Gebruik van inhoud of materialen op de Site voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in de Voorwaarden is verboden.

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) van de website BatteryBuy.be te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht en onder deze licentie kunt u de materialen niet wijzigen of kopiëren, de materialen voor commerciële doeleinden gebruiken of voor openbare (commerciële of niet-commerciële) poging tot decompilatie of reverse-engineer alle software op de website BatteryBuy.be, verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal of breng het materiaal over naar een ander persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door BatteryBuy.be worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

Acceptatie van bestellingsvoorwaarden

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. BatteryBuy.be behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook een bestelling te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die worden geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudebestrijding. We kunnen ook aanvullende controles of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We zullen contact met u opnemen als het volledige of gedeeltelijke gedeelte van uw bestelling is geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Gezien de populariteit en / of leveringsbeperkingen van sommige van onze producten, zal BatteryBuy.be mogelijk het aantal beschikbare producten moeten beperken. BatteryBuy.be behoudt zich het recht voor om op elk moment beschikbare hoeveelheden te kopen, zelfs nadat u een bestelling hebt geplaatst.

Disclaimer

De materialen op de website BatteryBuy.be worden "in de huidige staat" aangeboden. BatteryBuy.be geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft BatteryBuy.be geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op enige andere website gelinkt aan deze website.

Revisies & Errata

De materialen op de website BatteryBuy.be kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En, BatteryBuy.be garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan BatteryBuy.be op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Verder doet BatteryBuy.be geen enkele verbintenis om de materialen bij te werken.